Profesjonalne doradztwo prawne

Z doradztwa prawnego można skorzystać internetowo i poprzez telefon, a także podczas indywidualnego spotkania. Aby skorzystać internetowo z doradztwa prawnego wystarczy wpisać swoje pytanie w przygotowanej stronie internetowej. Otrzyma się gotowe rozwiązanie sprawy. Natomiast doradztwo telefoniczne dostępne jest przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Można więc z niego skorzystać o dowolnej porze. Należy jednak zauważyć, że takie formy doradztwa prawnego posiadają formę jednorazowej pomocy. Jest ona bardzo przydatna, ale wiele osób potrzebuje dłuższej współpracy z prawnikiem aby móc rozwiązać posiadany przez nie problem prawny. Z myślą o takich osobach działają kancelarie prawne. Z ich usług można korzystać od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Doradztwo prawne Poznań obejmuje wszystkie dziedziny prawa a więc prawo gospodarcze i handlowe, prawo podatkowe, bankowe i rynków finansowych, obrotu nieruchomościami i finansowe, administracyjne i karne oraz autorskie, a także procesowe i sporów sądowych, zamówień publicznych i restrukturyzacyjne oraz upadłościowe.

Wynajęty doradca prawny zajmie się świadczeniem pomocy przedsiębiorcom. Będzie ona polegała na reprezentowaniu osób, którym postawiono jakieś zarzuty karne w dziedzinie gospodarczej, na dochodzeniu roszczeń w imieniu klientów, których majątek został niesłusznie zajęty jako mienie pochodzące z domniemanego przestępstwa oraz na dochodzeniu wierzytelności spornych. Prawnik zajmujący się pomocą przedsiębiorcy będzie doradzał mu jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej okaże się najlepsza. Przeanalizuje umowy handlowe i inwestycyjne oraz powiernicze. W zakresie prawa podatkowego doradca prawny zajmie się reprezentowaniem klienta przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Na gruncie prawa bankowego i rynków finansowych świadczy się usługi w zakresie analizy roszczeń bankowych i negocjacji dotyczących zobowiązań bankowych. W ramach obrotu nieruchomościami oferuje się kompleksowe wsparcie prawne wszystkich procesów nabywania i sprzedaży nieruchomości. Zajmując się prawem administracyjnym oferuje się doradztwo prawne w zakresie przeprowadzania analizy przy nadużyciach urzędniczych i reprezentowania klienta przed organami i sądami administracyjnymi. Szeroką dziedziną prawa jest prawo karne. Doradcy prawni zajmują się różnymi jego częściami, na przykład doradztwem oferowanym osobom podejrzanym o popełnienie

About Antoni Szymczak

Jestem doradcą podatkowym. Zajmuję się doradzaniem klientom w zakresie podatków. Pomagam im obliczyć podatki i udzielam porad w zakresie optymalizacji podatkowej. Pomagam osobom prywatnym oraz firmom w rozwiązywaniu problemów prawnych. Przygotowuję pisma, analizuję dokumenty i prowadzę negocjacje. Doradzam w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych.